Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń losowych, dlatego oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem AC.

   Polisy komunikacyjne zapewniają ochronę nie tylko pojazdu, ale także właściciela, kierowcy i pasażerów. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest dla każdego kierującego koniecznością, ale pozostałe jak autocasco są już w pełni dobrowolne i mogą być zawierane wedle uznania. Warto jednak zdecydować się na pełen pakiet ubezpieczeń drogowych, aby w razie wszelkich zdarzeń nie ponosić kosztownych konsekwencji finansowych.

   Ubezpieczenia komunikacyjne proponowane przez firmy ubezpieczeniowe działające na rynku oferują polisy zarówno OC jak i AC. Te pierwsze są obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski i gwarantują pokrycie kosztów związanych z kolizją drogową z winy ubezpieczonego. Wypłacane kwoty pokrywają zarówno uszkodzenia pojazdu, jak i szkody wyrządzone osobom trzecim, z kolei polisa AC gwarantuje zwrot kosztów za straty jakich właściciel pojazdu doświadczył osobiście. Z tytułu autocasco możemy więc liczyć na odszkodowanie np. za akty wandalizmu wobec naszego auta, kradzież czy szkody wyrządzone przez żywioły. Dodatkowo skorzystać można z ubezpieczenia assistance, które zapewnia pomoc drogową w postaci odholowania w przypadku awarii na drodze, gwarantuje auto zastępcze czy też zwrot kosztów związanych z powrotem do domu jeśli awaria miała miejsce w podróży z dala od miejsca zamieszkania.

   Koszt ubezpieczenia OC może wynikać z kilku czynników i z reguły wpływ na to ma model, marka i wiek pojazdu, wiek i staż kierowcy czy pojemność silnika pojazdu. Na cenę polisy często wpływa także miejsce zamieszkania ubezpieczanego. Umowy zawierane w dużych miastach z reguły są droższe niż te oferowane w mniej zaludnionych regionach. Wyższą o kilka procent składkę OC zapłacą młodzi kierowcy, natomiast zniżki mogą przysługiwać za np. bezszkodową jazdę, co respektowane jest przez coraz większą grupę firm ubezpieczeniowych. Struktury i zakres polis OC regulują stosowne ustawy, dlatego jedyne różnice na które możemy natrafić u poszczególnych ubezpieczycieli to cena i zakres usługo dodatkowych.

   Decydując się na ubezpieczenia komunikacyjne AC, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Przede wszystkim należy zorientować się do jakiej wartości uszkodzenia odszkodowanie nie jest wypłacane czyli do jakiej kwoty właściciel będzie musiał pokryć je z własnej kieszeni, oraz jaka jest pula środków przeznaczona na ubezpieczenie auta, aby w przypadku częstych stłuczek nie było konieczne doubezpieczanie. Przed podpisaniem polisy należy także dokładnie przeczytać ogólne warunki umowy i szczególnie zapoznać się z okolicznościami, przy których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie OC
Bezpieczny
  • 50 PLN rabatu za dziecko do 16 lat ubezpieczone w Bezpieczny.pl
  • 3 %rabatu za każde dobrowolne ubezpieczenie w Bezpieczny.pl
  • szybki zakup i ubezpieczenie on-line
  • 10% zniżki po zastosowaniu kodu agenta 02346
Ubezpieczenie samochodu
Wyślij wniosek
Ubezpieczenie Assistance krótkoterminowe
Bezpieczny
  • brak limitu wieku na ubezpieczone auto
  • zakres terytorialny Polska i Europa
  • holowanie do 500 kilometrów
  • 10% zniżki po zastosowaniu kodu agenta 02346
Ubezpieczenie samochodu
Wyślij wniosek

Dodaj komentarz
Imię
Komentarz
Dzień między wtorkiem a czwartkiem:
Proszę wypełnić wszystkie pola.
Dodaj komentarz